• Epoxy ESD Color 3K
 • Epoxy ESD Color 3K
  • Epoxy ESD Color 3K
  • Epoxy ESD Color 3K

  Artiklinr 22666810

  Epoxy ESD Color 3K

  ESD- vastav pinnakate

  Värvitoon: Kvartsliiv AS 01/03 | 226668
  Värvitoon: Kvartsliiv AS 01/03 | 226668
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,43 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1850 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,06 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 110 mPa s

  Segamine (3K)

  Tihedus (20 °C) 1,60 g/cm³

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus 27,0 N/mm² *
  Survetugevus 31,3 N/mm² *
  Shore D 28 päeva pärast 65

  * Epoksiidmört 1 : 3 juhtliivaga

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • ESD-kaitsetsoonide pinnakate

  Omadused

  • Elektrostaatilisi laenguid hajutav / ESD-nõuetele vastav
  • EG_GR_118
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Libisemisvastaselt teostatav
  • EG_GR_119
  • Sõidetav käsikärude ja sisetranspordivahenditega
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Tingimata tuleb kasutada Remmersi epoksiidkrunte, epoksiidsilumispahtleid, või epoksiidmörte.

   • Ettevalmistused

    Enne kasutamist looge sile aluspind, nt silumispahteldusega.

    Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

    Põhimõtteliselt paigaldage juhtkihina vastavalt aktuaalsele tehnilisele andmelehele täiendavalt Epoxy Conduktive.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +12 °C kuni maksimaalselt +30 °C

   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Hammaskellu, hammasraakel, segamisseade, ogarull

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) väi vähemalt 24 kuud (komp. B).

  • Tarbimine
   • Vt kasutusnäited

  • Kasutusnäited
   • Pinnakatte

    Kanda toode eelnevalt ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate vahenditega, nt hammaskellu või hammasraakliga laiali.

    Seejärel töödelge ogarulliga (metall) üle.

    Toodud orienteeruvad kulunormid lähtuvad siledatest tasandatud aluspindadest.

    umbes 2,5 - 3,0 kg / m² segu

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Musta juhtkihi tõttu ärge kasutage nõrgalt katvaid värvitoone.

    Enne kattekihi paigaldamist kontrollige juhtkihi talitlust ja dokumenteerige see mõõteprotokolliga.

    Madalad õhuniiskused võivad tekitada kõrgemaid elektritakistusi, ebaühtlasi või suuremaid kihipaksusi või isegi pinnakatte elektrilise juhtivuse puudumist.

    H_B_197

    Võimaliku kestva niiskuse või pikaajalise läbiniiskumise korral võib esineda valgeid piinavärvumisi. See ei puuduta pinnakatte tehnilisi omadusi.

    Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Suured punktkoormused võivad tekitada sitke pinnakatte pinda jälgi.

    Koormamisel metall- ja polüamiidratastega sõidukitega ning dünaamiliste punktkoormuste korral võib esineda suurem kulumine.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).