• QP Color
 • QP Color
 • QP Color
  • QP Color
  • QP Color
  • QP Color

  Artiklinr 689411

  QP Color

  Värvitoon: Tolmuhall/Staubgrau | 6894
  Värvitoon: Tolmuhall/Staubgrau | 6894
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.67 g/cm³

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.3 g/cm³

  Komponent C

  Tihedus (20 °C) 1.0 g/cm³

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Värviline rulliga pealekantav pinnakate
  • Puistekatete aluskiht
  • Helveskatete põhikiht
  • Ülelakkimine ülepuistepinnakatetel

  Omadused

  • Parandatav alates +3 °C
  • Kulumiskindel
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    U1_B_103

    U1_B_96

    Leidke üksikasjalikud andmed vastava toote ajakohasest tehnilisest infolehest ning süsteemisoovitustest.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 8.0 : comp. B 3.1 : comp. C 0.1
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Seejärel lisage täielikult komp. C.

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 3 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

    Materjali saab kiirendada QP CAT täiendava lisamisega
    (vt tehnilist infolehte).
    See on soovituslik eelkõige aluspinnatemperatuuridel < +12 °C.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Tasapind/kiht
   • Puistekihi aluskiht

    Veel värskesse aluskihile puistatakse üleliigses koguses kvartsliiva või kloriid- või settehelbeid.

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

    Lõpuks kanda peale süsteemi kuuluv kinniti või viimistluslakk.

   • Tihendamine

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

    Lisage materjal ettevalmistatud pinnale, jaotage ühtlaselt kummikaabitsaga ja seejärel rullige sobiva epoksürilliga ristikäigus.

   • Rulliga katmine

    Kulu sõltub aluspinnast, temperatuurist, nõutavast kihipaksusest ja optilisest nõudest.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid, tugev tõmbetuul ja suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeastme erinevuste tõttu põhjustada ebaühtlast pealispinna optikat.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

     

    Ilmastik ja kasutamine võivad põhjustada värvitooni ja pealispinna muutusi.

    Kiirendatud süsteemide puhul tekkiva reaktsioonisoojuse tõttu tuleb kinni pidada vastavatest kihipaksustest.

    H_B_174

    H_B_175

    Suurendatud jääkkogused mahutis põhjustavad töötlusaja ületamisel suitsu ja lõhna teket.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.