Artiklinr 674003

  PUR Top M

  LANG_VARIANTE
  6740 | PUR Top M
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  1K Tarne

  Tihedus (20 °C) 1.12 g/cm³

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Pinnakate mehaanilise koormusega pindadele

  Omadused

  • Ühekomponendiline
  • Matt pind
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspind peab olema ettevalmistatud sobilike Remmersi toodetega.

   • Ettevalmistused

    Kandke lakk pinnale 48 tunni jooksul. Pikemate ooteaegade puhul lihvige eelmise tööetapi järgne pind ning puhastage tolmust.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • By roller
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid ja kõrgemad absoluutsed õhuniiskused lühendavad, madalamad temperatuurid ja madalamad absoluutsed õhuniiskused pikendavad üldiselt toodud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By roller
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 6 months
   • Hoides jahedas, kuivas ja kaitstud külmumistingimuste eest avamata originaalpakendis 6 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Tihendamine

    Kandke materjal pinnale ja paigaldage ühtlaselt sobiva 25 cm PU-rulliga ristisuunas. Vahetult pärast seda rullige kindlasti 50 cm epoksiidirulliga üle. Asendage rullid iga 30 minuti pärast uutega.

    Alati tuleb töödelda värskena värskele.

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Töötlemisaegade ületamisel esineb rullimise üleminekuid, läikeastme- ja värvitoonierinevusi.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Järgnevalt pealekantava viimistluskihi nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad laseerivalt, nagu näitavad kogemused. Sel juhul on vaja järgmiste kihtidena kasutada sobivas värvitoonis tooteid ning vajadusel kanda pinnale mitu viimistluskihti.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid ning suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeerinevuste tõttu tekitada pinna ebaühtlast väljanägemist.

    Kihipaksuste ületamised, higistamistilgad või mahatilkuv materjal põhjustavad laki vahustumist.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

     

     

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.