• Funcosil AG

  Artiklinr 065530

  Funcosil AG

  Variant
  0655 | Funcosil AG
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välimus colourless, liquid
  Tihedus (20 °C) 0,8
  Leekpunkt > 61
  Väljajooksuaeg DIN 2 topsist 46
  Toimeainebaas Fluorine-containing acrylic copolymer
  Kandematerjal Dearomatized hydrocarbons

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors
  • AW_I_31
  • Mustumise ja roheliseks muutumise vähenemine
  • AW_I_11

  Omadused

  • Solvent-based
  • Õli, rasva ja mustust tõrjuv
  • Vetthülgav
  • Avatud veeauru difusioonile
  • Leelisekindel
  • EG_I_19
  • Lahustit sisaldav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

    U1_I_5

   • Ettevalmistused

    Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügroskoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.

    Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada Rotec jugapuhastusseadet 25 l (5235) või Remmersi puhastustooteid [nt mustuselahustit (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • VA1_I_4

    Pinnad, mis ei võimalda pihustamisega pealekandmist, töödelge alati hästi niisutatud pintsli või rulliga.

    VA1_I_5

    VA1_I_11

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

    Eemaldage impregneerimisvahendi ülejäägid 1 tunni jooksul lahjendiga V 101.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Low pressure spraying
   • Töövahendid peavad olema kuivad ja puhtad.

    Pärast kasutamist ja enne pikemaid töökatkestusi töödelge tööriistu lahjendiga V 101.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

    Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 100 ml - 1000 ml Total / m²
   • Impregneerimisvahendi vajadus tuleb määrata piisavalt suurel (1-2 m²) proovipinnal.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    H_I_2

    Tuleb tagada, et vesi ei saaks sattuda hüdrofobiseeritud pindade taha.

    Ei ole sobiv lahustite suhtes tundlikele materjalidele nagu polüstürool või bituumen.

    Optimaalse impregneerimistoime eelduseks on impregneerimisvahendi vastuvõtmine; see oleneb ehitusmaterjali vastavast pooride mahust ja niiskusesisaldusest.

    Ehitusmaterjale kahjustavate soolade olemasolu korral teostage kvantitatiivne kahjulike soolade analüüs.

    Kõrged soolakontsentratsioonid võivad tekitada ehitisele tõsiseid kahjustusi, mida ei saa impregneerimisega takistada.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.