Toote kataloog

Saneerimiskrohvid

SP TOP White
Kiusisaldusega WTA saneerimiskrohv

                                                          

Kasutusala

 • Niiskete, soolakoormusega seinapindade ja müüritiste renoveerimine ja saneerimine
 • Keldrite, vanade ehitiste ja fassaadide sisepinnad
 • Suure soolakoormuse korral kombineerituna Remmersi Grundputz krohviga
 • Ühe kihina pinnalekantav alus- ja pealiskrohvina

Omadused

 • Väga sulfaadikindel ja madala leelisesisaldusega sideaine
 • Hea soolade salvestusvõime tänu Remmersi pooritehnoloogiale
 • Difusioonile avatud ja kuivamist soodustav
 • Ühe kuni 30 mm kihina pinnale kantav
 • Masinaga töödeldav
 • Survetugevus: CS II
 • Tulepüsivus: euroklass A1

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Toimivusdeklaratsioon

Sertifikaat

Artikli number

 • 0402 Sanierputz altweiß