Toote kataloog

Kattev krunt

Induline GW-208
Vee baasil krunt, isoleeriv, valge, moodustab kileja kihi.

Kasutusala

  • Mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid,
  • Nt aknad, välisuksed, vooderdised jne,
  • Nakkekrunt järgnevaks kattevärvide pinnalekandmiseks.

Omadused

  • Valge pigment.
  • Isoleerib tõhusalt puidu koostisaineid.
  • Kasutusvalmis.
  • Hea voolavus, vajab väga vähe lihvimist.

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Artikli number

  • 3478 valge