Toote kataloog

Kattev

Induline DW-610
Vee baasil õhukesekihiline lakk pihustamisel ja pintsliga pinnalekandmiseks.

Kasutusala

 • Välistingimustes kasutatav puit,
 • Piiratult mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid,
 • Nt puitmajad, välisvoodrid, räästaalused, tarad, katusealused jne,
 • Krunt, vahe- ja viimistluskiht.

Omadused

 • Väike kihipaksus = hea difusioonivõime ja väike materjalikulu,
 • Ei kooru maha tänu väga heale nakkuvusele niiskelt,
 • Edasisel katmisel/renoveerimisel ei esine probleeme,
 • Isoleerib puidu koostisained hästi puitu,
 • Elegantne läige koos puidu struktuuri säilimisega (peale 3-kordset katmist),
 • Konserveeriv kilejas kaitsekiht värvi kaitsmiseks mikrobioloogilise saaste vastu (vetikad, hallitus).

Infolehed

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Artikli number

 • 2482 valge RAL 9016
 • 3456 eritoonid