Toote kataloog

Värvitu vahekiht

Induline ZW-502i
Veega lahjendatav värvitu täiteaine vihmutus- ja kastmismeetodil pinnalekandmiseks.

Kasutusala

  • Vahekihiks mõõtuhoidvatele ja piiratult mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele vihmutus- ja kastmismeetodil pinnalekandmiseks, sise- ja välistingimustes okas- ja lehtpuidule, mille puhul on nähtud ette edasine töötlemine, nagu nt aknad, uksed jne.

Omadused

  • Reguleerib niiskussisaldust, on nakkesillaks ja täidab poore, poorse puidu töötlemisel saavutatakse järgmise kihi puhul suletud ja ühtlane pealispind.

Infolehed

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Artikli number

  • 1633 värvitu