Toote kataloog

Täiendavad tooted

Verdünnung V101
Estrite ja aromaatsete süsivesinike baasil kombineeritud lahusti lahjendamiseks ja puhastamiseks.

                                                                       

Kasutusala

  • Töövahendite puhastamine peale epoksiidi baasil ja PUR-toodete pinnalekandmist,
  • Epoksiidi baasil toodete lahjendamine.

Omadused

  • Tihedus: ca 0,87 g/cm³ 20 °C juures.

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart