Toote kataloog

Mineraalsed betooniasendusmördid

Betofix R4
Kiududega tugevdatud PCC-kuivsegu betoonehitiste staatiliseks renoveerimiseks

 

                                                       

Kasutusala

 • Betoonehitusdetailide ebatasase pealispinna kaitse ja renoveerimine, staatilise ja dünaamilise koormusega piirkondades
 • Betoonist kandekonstruktsioonide, staatikat arvestav ja arvutuslik, tugiseinte, plaatide tugevdamine
 • Sõiduteede pinnakatte all sildadel ja parkimismajades
 • Väga vastupidav kloriidide pindaimendumisele, seega sobib soolase vee ja puistesoolaga kokkupuutuvatele ehitusdetailidele
 • Lubatud kasutada vesiehituses ZTV-W LB 219 järgi

Omadused

 • Ühendab endas korrosioonikaitse, nakkesilla, jämeda ja peenmördi
 • Käsitsi ja pritsides pinnalekantav
 • M2 ja M3 mört RILI-SIB järgi ja klass R4 standardi DIN EN 1504-3 järgi
 • BASt nimekirjas
 • Teralisus: 0–2 mm
 • Survetugevus 1 päeva möödudes: ≥ 20 N/mm², 7 päeva möödudes: ≥ 45 N/mm², 28 päeva möödudes: ≥ 50 N/mm²
 • Kihi paksus ühekihilisel pinnalekandmisel katkistes kohtades kuni 80 mm
 • Ehitusmaterjalide klass: A1

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Toimivusdeklaratsioon

Tunnistus

Sertifikaat

Artikli number

 • 1096 Betofix R4