Toote kataloog

Kattemördid

Haftfest
Vesialuselise polümeerdispersiooni baasil seguparendaja

                                                           

Kasutusala

  • Nakkevõõpade, nakkesegude, parandus- ja remondisegude valmistamine
  • Põrandate ja krohvide parendamine
  • Mineraalsete tasandusmasside alune krunt

Omadused

  • Parandab oluliselt materjalide omavahelist nakkumist
  • Parandab paindetõmbe- ja survetugevust
  • Nakketugevus nihkel: kuni 4 N/mm²
  • Vähendab veeimavust
  • Seebistumiskindel

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Artikli number

  • 0220 Haftfest