Toote kataloog

Kattev vahekiht

Induline ZW-400
Valge, pihustatav vahekiht, spetsiaalsete akrülaatide baasil, vesialuseline

Kasutusala

  • Mõõtuhoidvad puitehitusdetailid,
  • okas- ja lehtpuit, mis kaetakse täiendavalt katva materjalikihiga,
  • meranti ja teiste lehtpuitude puhul pooride täitematerjal,
  • nakkesild PVC ja alumiiniumi puhul.

Omadused

  • Tõkestava toimega puidu koostisainete suhtes,
  • parandab nakkuvust aluspinnaga,
  • head täiteomadused ebatasasuste ja jämedate pooride puhul,
  • toimib kui niiskussisaldust tasakaalustav filter,
  • suur tahke aine osakaal = väike materjalikulu.

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Tunnistus

 Artikli number

  • 3900 valge