Toote kataloog

Bituumenpakskihtkatted 2K (KMB)

PBD 2K
Lahustivaba, kunstmaterjalidega modifitseeritud kummigranulaadist täitematerjaliga bituumenkate 2K

                                              

Kasutusala

  • Maapinnaga kokkupuutuv tihendusmaterjal uutele ja vanadele ehitistele
  • Tihendamine standardi DIN 18195 koormuste 4, 5, 6 korral
  • Väljastpoolt mõjuv survevesi ilma armeeringuta Kiesol-süsteemi puhul
  • Paigaldussügavused > 3 meetri sügavusele maapinda
  • Kombineeritud ehitusviis (vett mitteläbilaskvate põrandaplaatidega ühendamine)

Omadused

  • Suur survetugevus (> kahekordne normkoormus)
  • Äärmiselt elastne
  • Äärmiselt pragusid kattev
  • Radoonikindel

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart A

Tooteohutuskaart B

Toimivusdeklaratsioon

Töötlemisjuhend

Artikli number

  • 0886 Profi-Baudicht 2K