Toote kataloog

Immutus (OS-B/OS 2 ja OS-C/OS 4)

Betonacryl
Kvaliteetne puhasakrüül fassaadivärv

                                                             Kasutusala       

 • Fassaadi- ja betooni pinnakaitse
 • Pinnakaitsesüsteem betoonile vastavalt DIN EN 1504/DIN V 18026

Omadused

 • CO2 difusioonitakistus sd ≥ 252m
 • veeimavuskoefitsent w ≤ 0,1 kg/(m² h0,5)
 • Hea veeauru difusioon sd ≤0,3m
 • Äärmiselt ilmastikukindel
 • Väga hea katvusega
 • Värvistabiilne

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tehniline infoleht (vene keeles)

Tooteohutuskaart

Toimivusdeklaratsioon

Artikli number

 • 6500 valge
 • 6529 eritoon
 • 6530 värvitooni kollektsioon