Toote kataloog

Horisontaaltõkked

Kiesol C
Lahustivaba, kasutusvalmis spetsiaalne kreem silaanide baasil

                       

Kasutusala

  • Müüritise injekteerimine kapillaarse niiskuse vastu surveta või madalsurvemeetodil kuni 95% DFG
  • Müüritiste saneerimissüsteemide koostisosa
  • Tellisest ja looduskivist katmata müüritistele sokli piirkonnas

Omadused

  • Hüdrofobiseeriv
  • Lahustivaba
  • Toimeaine sisaldus 80%
  • Väga hea penetratsioonivõime
  • Hea väljaandvus
  • Optimeeritud surveta injekteerimiseks

Tehniline info

Tehniline infoleht

Tooteohutuskaart

Artikli number

  • 0727 Kiesol C